ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន

កាលបរិច្ឆេត:

រោងភាពយន្តលេជេន - ស៊ីធីម៉ល, ភ្នំពេញ


Geostorm (3D) (G)
1 ម៉ោង 49 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:45PM
 

ថតកុន (G)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:10PM
 

The Crucifixion (R18)
1 ម៉ោង 30 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:10PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ


Geostorm (3D) (G)
1 ម៉ោង 49 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM
 

Chasing The Dragon (R18)
2 ម៉ោងs 8 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស / ភាសាចិនកាតាំង
09:10PM
 

ថតកុន (G)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:50PM
 


រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក


Geostorm (3D) (G)
1 ម៉ោង 49 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:40PM
 

ថតកុន (G)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:50PM
 

មិត្ត..ជាទីនឹករលឹក (R18)
1 ម៉ោង 54 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:35PM
 


** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត