ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - ស្ទឹងមានជ័យ, មានជ័យ

កាលបរិច្ឆេត:
Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 
11:45AM
 
12:40PM
 
01:55PM
 
03:00PM
 
05:15PM
 
07:30PM
 
09:45PM
 

The Commuter (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
12:50PM
 
05:35PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
09:50AM
 
12:05PM
 
04:05PM
 
05:30PM
 
06:55PM
 
08:00PM
 
09:10PM
 

Insidious: The Last Key (NC15)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
10:20AM
 
11:55AM
 
02:15PM
 
06:55PM
 

ចុងភៅឯកផ្នែកពងចៀន (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
03:10PM
 
04:35PM
 

Bleeding Steel (R18)
1 ម៉ោង 50 នាទីs, ភាសាចិនកុកងឺ
09:45PM
 

Jumanji: Welcome To The Jungle (3D) (G)
1 ម៉ោង 59 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 
02:55PM
 
08:25PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត