ម៉ោងបញ្ចាំង
ចុចមើលតាមរោងភាពយន្ត: លេជេន  |  រោងភាពយន្ត មេជ័រ ស៊ីណេផ្លិច  |  Prime Cineplex

រោងភាពយន្តលេជេន - ទួលគោក, ទួលគោក

កាលបរិច្ឆេត:
Memoir (G)
1 ម៉ោង 40 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:30AM
 
12:00PM
 
02:30PM
 
05:20PM
 
06:55PM
 

The Commuter (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
04:35PM
 
07:35PM
 

Along with the Gods: ពិភពទាំងពីរ (G)
2 ម៉ោងs 15 នាទីs, Korean
11:40AM
 
02:25PM
 
06:55PM
 
09:05PM
 

Insidious: The Last Key (NC15)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:30AM
 
02:15PM
 
04:40PM
 
09:55PM
 

ចុងភៅឯកផ្នែកពងចៀន (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាខ្មែរ
09:40AM
 

The Greatest Showman (G)
1 ម៉ោង 45 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
09:50PM
 

Jumanji: Welcome To The Jungle (3D) (G)
1 ម៉ោង 59 នាទីs, ភាសាអង់គ្លេស
11:50AM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត