ពត៌មានពីភាពយន្ត

Fall In Love At First Kiss

Adapted from Japanese manga series "Itazura na Kiss", which tells of a teenage girl who falls in love with her fellow senior since their first day of high school but does not tell him about it at first. When an earthquake destroys her house, she and her father move into the house of her father`s college buddy, who happens to be the father of the boy she loves.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 16 Aug 2019
Genre: Romance
Running Time: 120 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Darren Wang, Lin Yun, Louis, Christopher Lee
Director: Frankie Chen
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត