ពត៌មានពីភាពយន្ត

Fall In Love At First Kiss

Adapted from Japanese manga series "Itazura na Kiss", which tells of a teenage girl who falls in love with her fellow senior since their first day of high school but does not tell him about it at first. When an earthquake destroys her house, she and her father move into the house of her father`s college buddy, who happens to be the father of the boy she loves.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 16 Aug 2019
Genre: Romance
Running Time: 120 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Darren Wang, Lin Yun, Louis, Christopher Lee
Director: Frankie Chen
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G)
10:00AM
 
12:35PM
 
02:10PM
 
07:05PM
 
09:35PM
 

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
Fall In Love At First Kiss (G)
09:50AM
 
12:25PM
 
03:00PM
 
07:20PM
 

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork
Fall In Love At First Kiss (G)
11:40AM
 
04:35PM
 
09:30PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G) Gold Class
01:25PM
 


Fall In Love At First Kiss (G)
10:40AM
 
01:20PM
 
04:00PM
 
06:40PM
 
09:20PM
 

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
Fall In Love At First Kiss (G)
10:00AM
 
02:35PM
 
07:10PM
 
09:40PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G)
10:00AM
 
01:00PM
 
03:40PM
 
06:20PM
 
09:00PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Fall In Love At First Kiss (G)
07:10PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G)
01:10PM
 
06:20PM
 
08:50PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G) Couple
04:30PM
 


Fall In Love At First Kiss (G)
11:00AM
 
01:50PM
 
05:30PM
 
08:10PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G) Premium
05:20PM
 


Fall In Love At First Kiss (G)
10:20AM
 
01:30PM
 

Prime Cineplex - Chaum Chao, Phnom Penh
Fall In Love At First Kiss (G)
09:20AM
 
01:20PM
 
06:00PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត