ពត៌មានពីភាពយន្ត

សួស្តី, ស្នេហា, លាហើយ

Two Filipino workers meet while working in Hong Kong and form a "temporary" relationship. Ethan, a bartender, wants to win Joy`s heart, but the domestic helper is focused solely on earning money for her family. They tell each other that their current relationship is nothing permanent, since each of them wants different things in life; Ethan is building a permanent life in Hong Kong while Joy dreams of leaving the city.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NA
Release Date: 30 Aug 2019
Genre: Drama / Romance
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Kathryn Bernardo, Alden Richards, Maymay Entrata
Director: Cathy Garcia-Molina
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត