ពត៌មានពីភាពយន្ត

Bring The Soul: The Movie

Korean boyband BTS returns with a documentary that follows their "Love Yourself" tour from Seoul to Paris. After the last of the 24 concerts in 12 cities, the band members gather for a rooftop party in Paris and share never-before-heard stories of their experiences visiting the different cities and performing in front of thousands of fans across the globe.

Language: Korean
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 7 Aug 2019
Genre: Concert
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook
Director: Park Jun Soo
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត