ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Quake

Three years after the events of "The Wave", geologist Kristian Eikjord is now on the brink of divorce but is trying to fix his marriage. Suffering from PTSD after the disaster in Geiranger, he struggles to cope with his current life. When he hears of a colleague`s death in Oslo, he heads there to investigate. He finds out that his friend was killed by a seismic shift in the midst of studying seismic movement across the capital of Norway. He also learns that a 5.4 magnitude earthquake once shook Oslo in 1904 and fears that an earthquake greater than that is set to hit the city again soon.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 14 Jun 2019
Genre: Action / Drama / Thriller
Running Time: 106 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro
Director: John Andreas Andersen
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
No more available showtimes for this cinema today. Please try a different day.

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
The Quake (G)
11:50AM
 
07:30PM
 

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
The Quake (G)
04:50PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
The Quake (G)
03:30PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
The Quake (G)
10:10AM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
The Quake (G)
12:30PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
The Quake (G)
01:40PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
The Quake (G)
11:20AM
 
02:55PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
The Quake (G)
03:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត