ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Chinese Pilot

Andrew Lau directs this cinematic portrayal of one of the most miraculous emergency landings in the contemporary history of Chinese aviation, which happened in 2018. When the cockpit windshield of an airplane shattered mid-flight, civilian pilot Captain Liu Chuanjian had to ensure the safety of the more than 100 passengers and crew he had onboard.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 10 Oct 2019
Genre: Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Zhang Hanyu, Du Jiang, Yuan Quan
Director: Andrew Lau
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត