ពត៌មានពីភាពយន្ត

Abigail

Due to a breakout of a mysterious disease, the city a young girl named Abigail lives in has its borders closed many years ago. She was only six when her father, who was one of the sick, was taken away. Now she goes against the authorities to look for her father. As she does so, she comes to learn of the magic in her city and of the extraordinary magical abilities she herself possesses.

Language: Russian
Subtitle: English
Classification: NA
Release Date: 30 Aug 2019
Genre: Adventure / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Tinatin Dalakishvili, Gleb Bochkov, Rinal Mukhametov
Director: Aleksandr Boguslavsky
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត