ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Secret: Suster Ngesot Urban Legend

Upon Kanaya`s return to Indonesia after studying abroad in Australia, she finds out that her father has gotten married to a woman her age. She leaves home after learning this but gets involved in an accident soon after. She is admitted to a hospital, which turns out to be haunted and now she is terrorised by a supernatural entity called Suster Ngesot.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 13 May 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 102 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Nagita Slavina, Marshanda, Raffi Ahmad
Director: Raffi Ahmad
Format: 2D


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត