ពត៌មានពីភាពយន្ត

Race To Freedom: Um Bok Dong

In hopes of raising morale during the Japanese colonial rule of Korea, cyclist Um Bok Dong sets out to win the cycle championship. He becomes a hero to Korea, turning into a symbol of hope and pride, when he defeats the Japanese cyclists.

Language: Korean
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 18 Jun 2019
Genre: Drama
Running Time: 117 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Jung Ji-hoon, Kang So-Ra, Lee Beom-Soo, Min Hyo-Rin, Kim Hee-won
Director: Kim Yoo-Seong
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត