ពត៌មានពីភាពយន្ត

The White Storm 2: Drug Lords

Years after Jizo is kicked out of the Ching Hing Gang for breaking its iron rule, no drug dealing, he manages to become the top drug dealer in Hong Kong. However, Tin, who used to be in the same gang but is now a financial tycoon and philanthropist, has put a $100 million bounty on him to eliminate him.

Language: Mandarin
Subtitle: English / Khmer
Classification: NA
Release Date: 20 Aug 2019
Genre: Action / Crime
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Andy Lau, Louis Koo, Michael Miu, Karena Lam, Cherrie Ying
Director: Herman Yau
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត