ពត៌មានពីភាពយន្ត

Black And Blue

A rookie Detroit African-American cop witnesses corrupt officers murdering a drug dealer. Now she is on the run from them as they pursue her though the night in order to destroy the footage filmed by her body cam. At the same time she has to escape from a criminal gang as the corrupt officers have told the gang that she is the one who murdered the drug dealer.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 29 Oct 2019
Genre: Action / Crime
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Naomie Harris, Tyrese Gibson, Reid Scott, Frank Grillo
Director: Deon Taylor
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត