ពត៌មានពីភាពយន្ត

ឃុនបាន់លឺ

A period comedy set during the reign of King Rama V in the Siamese Kingdom, which tells the story of a progressive government officer named Lord Bunlue.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 7 Mar 2019
Genre: Comedy
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sunaree Ratchasima, Paytaai Wongkamlao, Latkamon Pinrojkirati
Director: Petchtai Wongkamlao
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
Lord Bunlue (G)
09:40AM
 
11:45AM
 
03:50PM
 

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
Lord Bunlue (G)
11:45AM
 
07:25PM
 
09:55PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
Lord Bunlue (G)
02:50PM
 
07:40PM
 
09:55PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Lord Bunlue (G)
12:40PM
 
04:50PM
 
09:00PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Lord Bunlue (G) Couple
01:00PM
 


Lord Bunlue (G)
11:10AM
 
05:00PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Lord Bunlue (G)
11:35AM
 
05:20PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Lord Bunlue (G) Premium
01:20PM
 


Lord Bunlue (G)
03:50PM
 
05:50PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Lord Bunlue (G)
10:30AM
 
02:40PM
 
04:50PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
Lord Bunlue (G)
10:40AM
 
02:50PM
 
05:00PM
 
09:40PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត