ពត៌មានពីភាពយន្ត

ឃុនបាន់លឺ

A period comedy set during the reign of King Rama V in the Siamese Kingdom, which tells the story of a progressive government officer named Lord Bunlue.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 7 Mar 2019
Genre: Comedy
Running Time: 95 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Sunaree Ratchasima, Paytaai Wongkamlao, Latkamon Pinrojkirati
Director: Petchtai Wongkamlao
Format: 2D


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត