ពត៌មានពីភាពយន្ត

បោកចម្បាប់

This movie revolves around the Khmer traditional wrestling in Cambodia, also known as Baok Chambab.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 14 Mar 2019
Genre: Biography / Drama
Running Time: 116 Minutes
Distributor: Manish Sharma Production
Cast: Ni Samnang, Nguon Makara, Vath Chamroeun
Director: Manish Sharma
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត