ពត៌មានពីភាពយន្ត

បោកចម្បាប់

This movie revolves around the Khmer traditional wrestling in Cambodia, also known as Baok Chambab.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 14 Mar 2019
Genre: Biography / Drama
Running Time: 116 Minutes
Distributor: Manish Sharma Production
Cast: Ni Samnang, Nguon Makara, Vath Chamroeun
Director: Manish Sharma
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
No more available showtimes for this cinema today. Please try a different day.

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
Baok Chambab (G)
02:35PM
 
05:00PM
 
09:35PM
 

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork
Baok Chambab (G)
09:40AM
 
09:35PM
 

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
Baok Chambab (G)
11:30AM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
Baok Chambab (G)
09:30AM
 
02:10PM
 
09:15PM
 

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
Baok Chambab (G)
09:20AM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Baok Chambab (G)
04:00PM
 
08:40PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Baok Chambab (G) VIP
09:25AM
 


Baok Chambab (G) Couple
06:50PM
 


Baok Chambab (G)
11:00AM
 
08:40PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Baok Chambab (G)
12:20PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Baok Chambab (G)
10:00AM
 
04:00PM
 
08:30PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
Baok Chambab (G)
12:30PM
 
04:50PM
 
07:10PM
 
09:20PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត