ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Art Of Racing In The Rain

This comedy drama adaptation of Garth Stein`s book of the same name follows a family dog named Enzo. He evaluates his life through the lessons he has learned from his race car driver owner, Denny Swift.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Comedy / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Gary Cole, Kevin Costner
Director: Simon Curtis
Format:


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត