ពត៌មានពីភាពយន្ត

Angel Has Fallen

It has been two years since the massive terrorist attack in London and now Mike Banning finds himself facing a new threat. He is on the run from his own agency and the FBI as he has been framed for the attempted assassination of the President. Not only that, he also uncovers a new terrorist threat, this time the target is the Air Force One.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 23 Aug 2019
Genre: Action
Running Time: NA
Distributor: Sabay MVP
Cast: Gerard Butler, Morgan Freeman, Jada Pinkett-Smith, Lance Reddick, Tim Blake Nelson, Piper Perabo, Nick Nolte
Director: Ric Roman Waugh
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត