ពត៌មានពីភាពយន្ត

Mata Batin 2

Alia is now working and living at an orphanage, where she meets Nadia, a girl who also possesses inner eyes like her. Both she and Nadia can hear mysterious voices calling for help from somewhere in the house, which leads to them opening up a mysterious locked room. As it turns out, by opening that room, the two of them have unwittingly released a vengeful spirit called Darmah. Alia turns to her mentor Mrs. Windu for help in order to save the orphanage.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 13 Jun 2019
Genre: Horror
Running Time: 115 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Jessica Mila, Nabilah Ratna Ayu Azalia, Sophia Latjuba, Jeremy Thomas, Bianca Hello, Citra Prima
Director: Rocky Soraya
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork
Mata Batin 2 (NC15)
12:00PM
 
02:25PM
 
09:45PM
 

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15)
02:35PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15)
09:40AM
 
02:30PM
 
07:20PM
 
09:50PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Mata Batin 2 (NC15)
10:00AM
 
02:50PM
 
07:00PM
 
09:20PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15)
10:30AM
 
01:00PM
 
03:30PM
 
06:00PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15)
03:10PM
 
05:50PM
 
07:00PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15) VIP
09:20AM
 


Mata Batin 2 (NC15) Couple
04:05PM
 


Mata Batin 2 (NC15)
08:50PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Mata Batin 2 (NC15)
12:50PM
 
07:20PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត