ពត៌មានពីភាពយន្ត

Kursk

Based on the K-141 Kursk submarine disaster that happened in 2000 during a Russian naval exercise in the Barents Sea. An explosion caused the submarine to sink, killing 118 sailors while 23 survived. However, help did not come easily for the survivors as the Russian government refused assistance from foreign governments. Five days after the sinking, and only after their family members battle political obstacles to save them, did the government finally accepted help from the British and Norwegian governments.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 7 Feb 2019
Genre: Action / Drama
Running Time: 117 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek
Director: Thomas Vinterberg
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត