ពត៌មានពីភាពយន្ត

On The Basis Of Sex

Young mother Ruth Bader Ginsburg struggles for equal rights as she pursues her studies at Harvard Law School and faces the same sexism when she enters upon a legal career. The young lawyer had to overcome various ordeals in order to become a U.S. Supreme Court Justice, including bringing a groundbreaking case of gender discrimination before the Supreme Court, working the case pro bono with her husband.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: G
Release Date: 8 Mar 2019
Genre: Biography / Drama
Running Time: 120 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Sam Waterston
Director: Mimi Leder
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
No more available showtimes for this cinema today. Please try a different day.

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
On The Basis Of Sex (G) Diamond Class
09:45PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
On The Basis Of Sex (G) Gold Class
09:20PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
On The Basis Of Sex (G) VIP
04:00PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
On The Basis Of Sex (G)
04:20PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
On The Basis Of Sex (G) VIP
01:00PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
On The Basis Of Sex (G) 4DX
12:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត