ពត៌មានពីភាពយន្ត

Deadly Still

While heading to a country house to spend a weekend together, a group of friends get involved in a collision with a deer, forcing them to stop at a remote and strange estate. There, they come across a mysterious camera. They soon discover that the camera produces photos revealing the death of whoever gets their photo taken with it.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: NC15
Release Date: 9 Nov 2018
Genre: Horror
Running Time: 80 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Egor Kharlamov, Sanjar Madi, Garik Petrosyan
Director: Anton Zenkovich
Format: 2D, 2D ATMOS


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត