ពត៌មានពីភាពយន្ត

Joker

Set in the 1980s, the movie tells the origin story of the Joker. The Clown Prince of Crime starts causing chaos and mayhem in Gotham City after failing to find success as a stand-up comedian.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 4 Oct 2019
Genre: Crime / Drama
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy
Director: Todd Phillips
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត