ពត៌មានពីភាពយន្ត

It: Chapter Two

27 years have passed since the events of summer 1989. The Losers` Club are all grown up and have moved out of Derry, Maine. But a phone call brings them back to the town as the evil It has returned. They reunite to fulfil their childhood promise of taking It down once and for all, unaware that It is now stronger and has been waiting for their return.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 6 Sep 2019
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: James McAvoy, Jessica Chastain, Jay Ryan, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgård
Director: Andy Muschietti
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត