ពត៌មានពីភាពយន្ត

Godzilla: King Of The Monsters

Members of the crypto-zoological agency Monarch go up against ancient super-species that are thought to be mere myths, which include the mighty Godzilla, who is clashing with colossal monsters Mothra and Rodan and his biggest nemesis, the three-headed King Ghidorah.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 31 May 2019
Genre: Action / Adventure / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance
Director: Michael Dougherty
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត