ពត៌មានពីភាពយន្ត

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Legendary hitman John Wick is on the run for two reasons: a USD14 million global contract out on his life has turned him into the target of the world`s top assassins, and he has also broken a central rule by killing a High Table member on Continental Hotel grounds. He is given a one-hour grace period by the Continental`s manager, Winston, to escape before his membership is revoked and he is banned from all services. This will be his only chance to fight and kill his way out of New York.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: R18
Release Date: 17 May 2019
Genre: Action / Crime / Thriller
Running Time: 130 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane, Ruby Rose
Director: Chad Stahelski
Format: 2D, IMAX 2D, 2D ATMOS

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត