ពត៌មានពីភាពយន្ត

Pet Sematary

Dr. Louis Creed has just relocated from Boston to rural Maine with his wife Rachel and their two young children. They later discover that the woods hide a mysterious burial ground deep in there. Creed`s life turns horrific when one day tragedy strikes and he turns to his odd neighbour, Jud Crandall, for help. Crandall points him towards the burial ground and Creed`s actions afterwards unleashes an unfathomable evil.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 4 Apr 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 102 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Director: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer
Format: 2D


[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត