ពត៌មានពីភាពយន្ត

Jumanji: The Next Level

Bethany, Martha and Fridge re-enter the game "Jumanji" after discovering that Spencer has been sucked back into it. When Spencer`s friend, Milo, and grandfather, Eddie, hear the commotion, they check up on it and end up being unwittingly dragged into the game too. In the game world, the gang realises that the game has changed, even their avatars are jumbled up now. Nothing is what they expect. They will have to brave unexplored arid deserts to snowy mountains to make their way out of the world`s most dangerous game.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 10 Dec 2019
Genre: Action / Adventure / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Danny Glover, Danny DeVito
Director: Jake Kasdan
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត