ពត៌មានពីភាពយន្ត

Grudge

A young detective, who is a single mother to a young son, has to save herself and her son from a cursed house in her neighbourhood. The house is filled with demonic spirits and anyone who enters it will die a violent death.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Horror
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Lin Shaye, Jacki Weaver
Director: Nicolas Pesce
Format:


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត