ពត៌មានពីភាពយន្ត

Miss Bala

A remake of a Mexican movie with the same name, it centres on a woman who enters a beauty pageant competition together with her friend. During rehearsals, she unfortunately witnesses gang members killing DEA agents and frequent clubgoers. To stop her from going to the police, the gang kidnaps and forces her to work for the deadly crime ring.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Action / Drama / Thriller
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Ismael Cruz Córdova
Director: Catherine Hardwicke
Format:


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត