ពត៌មានពីភាពយន្ត

Spies In Disguise

Lance Sterling is the world`s best super spy. When an unexpected event occurs, it jeopardises the entire world and puts it in grave danger. It is up to Lance to save the day together with Walter, a genius inventor who invents the gadgets Lance uses on his mission.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 25 Dec 2019
Genre: Action / Adventure / Animation
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan, DJ Khaled
Director: Nick Bruno, Troy Quane
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត