ពត៌មានពីភាពយន្ត

Artemis Fowl

Desperate to save his father, a young Irish criminal mastermind by the name of Artemis Fowl kidnaps the fairy LEPrecon officer Holly Short for ransom. The two then end up on a journey to save Artemis Fowl senior from the Arctic and defeat the evil pixie Opal Koboi.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Genre: Action / Adventure / Family
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Hong Chau, Nonso Anozie, Josh Gad, Judi Dench
Director: Kenneth Branagh
Format:


[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត