ពត៌មានពីភាពយន្ត

Charlie's Angels

In this reboot to 2000`s "Charlie Angels", three attractive women lead a dangerous life as they work as private detectives for an agency in Los Angeles. Their employer, who is simply known as Charlie, hires them on covert missions to save the world.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 15 Nov 2019
Genre: Action / Adventure / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Djimon Hounsou
Director: Elizabeth Banks
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត