ពត៌មានពីភាពយន្ត

Frozen 2

Elsa the Snow Queen and her sister Anna are joined by their friends Kristoff, Olaf, and Sven as they embark on an adventure far into the forest, to learn the truth about the kingdom of Arendelle`s ancient mystery.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 21 Nov 2019
Genre: Adventure / Animation / Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad
Director: Jennifer Lee, Chris Buck
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត