ពត៌មានពីភាពយន្ត

Star Wars: The Rise Of Skywalker

This will be the final instalment in the "Star Wars" sequel trilogy that began with 2014`s "Star Wars: The Force Awakens", followed by 2017`s "Star Wars: The Last Jedi".

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 19 Dec 2019
Genre: Action / Adventure / Fantasy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson
Director: J. J. Abrams
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត