ពត៌មានពីភាពយន្ត

ម៉ឡាំចាំស្នេហ៍

Having obtained his degree in music from abroad, a young man returns to his rural hometown to become a teacher. He also forms a band there with his childhood friends but they find it hard to get others to join them. In order to promote themselves, they send out their audition tapes to an annual music festival.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 11 Jul 2019
Genre: Comedy / Musical
Running Time: 111 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Tassanai Sumbutteera
Director: Nuntawut Poophasuk
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
Molum Mania (G)
07:35PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Molum Mania (G)
05:40PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Molum Mania (G)
09:00PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Molum Mania (G)
08:00PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Molum Mania (G) Premium
07:30PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX, VIP, COUPLE, PREMIUM, ATMOS, IMAX។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត