ពត៌មានពីភាពយន្ត

អ្នកយាមសព

A nurse named Mila gets asked to take care of a woman named Sulastri and she readily agrees. Only when she arrives at Sulastri`s house does she realise the woman is already dead and she will be taking care of her corpse.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 15 Mar 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 85 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Acha Septriasa, Zack Lee, Jajang C. Noer
Director: Hadrah Daeng Ratu
Format: 2D


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត