ពត៌មានពីភាពយន្ត

អ្នកយាមសព

A nurse named Mila gets asked to take care of a woman named Sulastri and she readily agrees. Only when she arrives at Sulastri`s house does she realise the woman is already dead and she will be taking care of her corpse.

Language: Khmer
Subtitle: No Subtitle
Classification: G
Release Date: 15 Mar 2019
Genre: Horror / Thriller
Running Time: 85 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Acha Septriasa, Zack Lee, Jajang C. Noer
Director: Hadrah Daeng Ratu
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
Jaga Pocong (G)
01:50PM
 
05:00PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
Jaga Pocong (G)
09:30AM
 
01:10PM
 
03:00PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
Jaga Pocong (G)
09:50AM
 
11:50AM
 
01:50PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
07:50PM
 
09:50PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Jaga Pocong (G)
09:20AM
 
11:50AM
 
01:45PM
 
03:35PM
 
05:20PM
 
07:10PM
 
09:00PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Jaga Pocong (G)
09:45AM
 
01:40PM
 
03:30PM
 
07:25PM
 
09:20PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Jaga Pocong (G) Premium
01:40PM
 
03:30PM
 
05:30PM
 
07:50PM
 


Jaga Pocong (G) Couple
12:10PM
 


Jaga Pocong (G)
10:20AM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Jaga Pocong (G)
10:00AM
 
11:50AM
 
01:40PM
 
03:30PM
 
05:20PM
 
07:10PM
 
09:00PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
Jaga Pocong (G)
09:50AM
 
11:50AM
 
01:50PM
 
03:50PM
 
05:50PM
 
07:50PM
 
09:50PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត