ពត៌មានពីភាពយន្ត

Daddy Issue

A Vietnamese movie based on the Japanese novel, "Papa to Musume no Nanokakan". It tells of a childish father, Hai, and his headstrong 17-year-old daughter, Châu. Hai is a cowardly and unreliable man but his daughter is an independent and talented girl, causing them to always be at loggerheads with each other. Their relationship deteriorates further after his wife`s death. One day, something magical happens and the father and daughter find that they have swapped bodies, just when each has something important to deal with in their respective lives.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: NA
Genre: Comedy
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Thai Hoa, Kaity Nguyen, Hong Van
Director: Ken Ochiai
Format:


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត