ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Tag-Along: Devil Fish

Wanting to rid a haunted house of its spectres, a medium is called in to dismiss them. He proceeds to seal them inside a fish and the haunting stops. One summer, a group of kids go fishing at the river during the school holiday. They unknowingly catch the demon fish that the medium has used. Since then, the spectres are released back into the world and their evildoing begins again.

Language: Khmer
Subtitle: English / Chinese
Classification: R18
Release Date: 10 Dec 2018
Genre: Horror
Running Time: 115 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Vivian Hsu, Jen Shuo Cheng
Director: David Chuang
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង]
[More] [Showtimes] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
05:00PM
 

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
07:15PM
 

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
09:40PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
12:00PM
 
02:30PM
 
07:30PM
 

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
01:30PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
04:20PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18)
03:50PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
The Tag-Along: Devil Fish (R18) 4DX
10:20AM
 


The Tag-Along: Devil Fish (R18)
04:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត