ពត៌មានពីភាពយន្ត

Graves Without A Name (CIFF)

Filmmaker Rithy Panh`s documentary focuses on a 13-year-old boy who has lost most of his family under the Khmer Rouge and the boy now embarks on a search for their graves.

Language: Khmer / French
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 10 Mar 2019
Genre: Documentary
Running Time: 115 Minutes
Distributor: Film Festival Organizer
Cast: Rithy Panh, Agnès Sénémaud
Director: Rithy Panh
Format: 2D


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត