ពត៌មានពីភាពយន្ត

The Pool

In an abandoned 6-meter deep pool, a man and his girlfriend find themselves stranded in there. Not only are there no ladder and no way out of the pool, there is also a deadly predator trapped in there with them.

Language: Khmer
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 1 Nov 2018
Genre: Action / Thriller
Running Time: 91 Minutes
Distributor: Sabay MVP
Cast: Theeradej Wongpuapan, Ratnamon Ratchiratham
Director: Ping Lumprapleng
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត
Jwplayer movie page COKH


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត