ពត៌មានពីភាពយន្ត

Molum Mania

Having obtained his degree in music from abroad, a young man returns to his rural hometown to become a teacher. He also forms a band there with his childhood friends but they find it hard to get others to join them. In order to promote themselves, they send out their audition tapes to an annual music festival.

Language: Thai
Subtitle: English
Classification: G
Release Date: 11 Jul 2019
Genre: Comedy / Musical
Running Time: 111 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Tassanai Sumbutteera
Director: Nuntawut Poophasuk
Format: 2D


[More] [English Synopsis]


ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត