ពត៌មានពីភាពយន្ត

Bodies At Rest

A forensics expert and his intern are working in the morgue when suddenly a group of masked thugs break in. The criminals demand access to a body that contains evidence to a crime that was committed recently.

Language: Mandarin
Subtitle: NA
Classification: NA
Release Date: 3 Sep 2019
Genre: Action / Crime / Mystery
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Nick Cheung, Richie Ren, Zi Yang, Clara Lee, Feng Jia Yi
Director: Renny Harlin
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

 

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត