ពត៌មានពីភាពយន្ត

Boonie Bears: The Big Shrink

Briar និង Bramble ខ្លាឃ្មុំពីរនាក់បងប្អូនដែលតែងតែពាក់ពន្ធ័ជាមួយ Vick កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះ Vick បានប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងដើម្បីអោយពួកគេចាកចេញឆ្ញាយពីជីវិតរបស់គាត់។ ឧបករណ៍នោះបានកែប្រែពួកគេទាំងបីទៅក្នុងពិភពដ៏តូច ពួកគេបានត្រឡប់ទៅរកឧបករណ៍នោះវិញដើម្បីបង្វែរផលប៉ះពាល់នោះឡើងវិញប៉ុន្តែការខិតខំរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដោយឪពុករបស់ Vick។គាត់បានមកដើម្បីសុំទោស Vick ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រក Vick មិនឃើញគាត់ក៏បានចាកចេញទៅដោយយកឧបករណ៍នោះទៅជាមួយគាត់។ ឥឡូវពួកគេទាំងបីកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមជើងរបស់យើងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែអាចស្ដារទំហំរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្តារគ្រួសារបានវិញទៀត។ Briar និង Bramble ខ្លាឃ្មុំពីរនាក់បងប្អូនដែលតែងតែពាក់ពន្ធ័ជាមួយ Vick កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះ Vick បានប្រើឧបករណ៍ម្យ៉ាងដើម្បីអោយពួកគេចាកចេញឆ្ញាយពីជីវិតរបស់គាត់។ ឧបករណ៍នោះបានកែប្រែពួកគេទាំងបីទៅក្នុងពិភពដ៏តូច ពួកគេបានត្រឡប់ទៅរកឧបករណ៍នោះវិញដើម្បីបង្វែរផលប៉ះពាល់នោះឡើងវិញប៉ុន្តែការខិតខំរបស់ពួកគេត្រូវបានបង្អាក់ដោយឪពុករបស់ Vick។គាត់បានមកដើម្បីសុំទោស Vick ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រក Vick មិនឃើញគាត់ក៏បានចាកចេញទៅដោយយកឧបករណ៍នោះទៅជាមួយគាត់។ ឥឡូវពួកគេទាំងបីកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពដ៏អស្ចារ្យមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមជើងរបស់យើងការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែអាចស្ដារទំហំរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងស្តារគ្រួសារបានវិញទៀត។

ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
អក្សរលើអេក្រង់: ភាសាខ្មែរ
ចាត់ជាក្រុម: G
ថ្ងៃចាក់បញ្ចាំង: 24 ឧសភា 2018 (24 May 2018)
ប្រភេទរឿង: គំនូរជីវចល
រយៈពេល: 90 នាទី
អ្នកចែកចាយ: Westec Media Limited
តួសម្តែង: Zhang Wei, Zhang Bingjun, Tan Xiao
អ្នកដឹកនាំរឿង: Liang Ding
របៀប/ទម្រង់: 2D, 3D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Trailers] [English Synopsis] [English Synopsis]

  

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត