ពត៌មានពីភាពយន្ត

Creed 2

Picking up after the events in "Creed", Adonis Creed is now crowned as the new light-heavyweight champion. He continues to train hard under Rocky Balboa. However, history will be repeating itself as Adonis must now go up against the son of Ivan Drago, Viktor.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 7 Dec 2018
Genre: Action / Drama / Sports
Running Time: 133 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
Director: Steven Caple Jr.
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម] [ម៉ោងបញ្ចាំង] [ឃ្លីបអំពីភាពយន្ត]
[More] [Showtimes] [Trailers] [English Synopsis]

ម៉ោងបញ្ចាំង

កាលបរិច្ឆេត:

Legend Cinemas - City Mall, Phnom Penh
Creed 2 (NC15)
07:05PM
 

Legend Cinemas - Steung Mean Chey, Mean Chey
Creed 2 (NC15)
07:00PM
 

Legend Cinemas - Toul Kork, Toul Kork
Creed 2 (NC15)
09:20PM
 

Legend Cinemas - Exchange Square, Phnom Penh
Creed 2 (NC15) Diamond Class
01:00PM
 
06:40PM
 
09:30PM
 

Legend Cinemas - Eden, Phnom Penh

Legend Cinemas - Heritage Walk, Siem Reap
Creed 2 (NC15)
09:25PM
 

Prime Cineplex - Sovanna, Phnom Penh
Creed 2 (NC15) VIP
04:00PM
 


Creed 2 (NC15) Couple
09:20AM
 


Creed 2 (NC15)
01:30PM
 
06:00PM
 

Major Cineplex - Siem Reap, Siem Reap
Creed 2 (NC15)
10:00AM
 
02:20PM
 
09:15PM
 

Prime Cineplex - Atrium Mall, Phnom Penh
Creed 2 (NC15) Couple
07:00PM
 


Creed 2 (NC15)
10:20AM
 
03:15PM
 

Major Cineplex - Sorya, Phnom Penh
Creed 2 (NC15)
12:20PM
 
05:30PM
 
08:20PM
 

Major Cineplex - Aeon Mall Sen Sok City, Phnom Penh
Creed 2 (NC15) 4DX
10:20AM
 
04:40PM
 
09:10PM
 

** ពត៌មាននេះមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលចុះផ្សាយ។ អាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនជម្រាបជាមុន។ រោងភាពយន្តសូមរក្សាសិទ្ធិ ដើម្បីបោះបង់ចោលរាល់ការចាក់បញ្ចាំង 30-60 នាទី មុនម៉ោងចាក់បញ្ចាំងនោះចាប់ផ្តើម។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ នឹងមិនបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំឡើយ។
** ម៉ោងបញ្ចាំងខាងលើរួមបញ្ចូលទាំងសំបុត្រ 4DX & VIP។

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត