ពត៌មានពីភាពយន្ត

Creed 2

Picking up after the events in "Creed", Adonis Creed is now crowned as the new light-heavyweight champion. He continues to train hard under Rocky Balboa. However, history will be repeating itself as Adonis must now go up against the son of Ivan Drago, Viktor.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NC15
Release Date: 7 Dec 2018
Genre: Action / Drama / Sports
Running Time: 133 Minutes
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren
Director: Steven Caple Jr.
Format: 2D


[More] [Trailers] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត