ពត៌មានពីភាពយន្ត

X-Men: Dark Phoenix

During a rescue mission in space, Jean-Grey nearly dies when she gets hit by a mysterious cosmic force. Upon her return, the force has made her not only more powerful but also far more unstable. The X-Men now find themselves facing one of their own as their most formidable and powerful foe, as Jean begins to spiral out of control, hurting her loves ones and unravelling the very fabric that holds the team together. They have to find a way to unite and save Jean`s soul as well as Earth from aliens who want to rule the galaxy by weaponising the force.

Language: English
Subtitle: Khmer
Classification: NA
Release Date: 6 Jun 2019
Genre: Action / Adventure / Science Fiction
Running Time: NA
Distributor: Westec Media Limited
Cast: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Jessica Chastain, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters
Director: Simon Kinberg
Format: 2D

[ព័ត៌មានបន្ថែម]
[More] [English Synopsis]

   

ពត៌មានថ្មីបំផុត:
ម៉ោងបញ្ចាំង
 
ចាត់ជាក្រុម
G - សាកសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ
NC15 - សាកសមសម្រាប់មនុស្សអាយុ១៥ឆ្នាំ ​និងលើ១៥ឆ្នាំ
R18 - សម្រាប់តែមនុស្សអាយុ១៨ឆ្នាំ និងលើ១៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវអតិថិជន អាចទិញសំបុត្ររបស់រោងភាពយន្ត លេជេន តាមអនឡាញបានហើយ ដោយគ្រាន់តែចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីបន្ត